WiFi brugverbinding

icon wifi bridge 400x400Wij zijn benaderd met de vraag of we een netwerkverbinding konden realiseren met de eis dat de interne netwerkopslag (NAS) beschikbaar was voor het 2e pand. De uitdaging was dat er in het 2e pand geen internetverbinding aanwezig is.
De panden liggen tegenover elkaar met circa 30 meter ertussen.

Wat hebben we afgewogen in deze opdracht:
1. Is het mogelijk om een internet verbinding aan te laten leggen in het 2e pand?
Dit bleek erg kostbaar doordat de kabels nog binnengebracht dienen te worden.

2. Is het mogelijk om een eigen kabel onder de straat door te laten leggen?
Ja dit is mogelijk echter moet de gemeente hier een vergunning voor afgeven aangezien dit gemeentegrond betreft.
Dit is eveneens kostbaar doordat dit door een erkend bedrijf dient te gebeuren in verband met de overige bekabeling onder de grond.

Zodoende hebben we gekozen om de verbinding over de straat heen te tillen door middel van een Wifi brugverbinding.
Dit is aanzienlijk voordeliger dan de eerdere 2 opties echter gevoeliger voor storingen.
Daarnaast hebben we de nodige veiligheidsmaatregelen moeten treffen in verband met het beschermen van het netwerk voor onbevoegden.

Resultaat: Een wifi brugverbinding door middel van 2 outdoor wifi accesspoints uitgericht op de maximale verbindingssterkte.
De maximale internet snelheid is ook over de wifi brugverbinding geen probleem en het laden van bestanden vanaf de interne storage (NAS) is nauwelijks trager dan op de hoofdlocatie.